Om mig

Mario Bosson

Kort bakgrund

I tonåren drogs jag in i en religiös och relativt sluten gemenskap. Jag var egentligen vare sig religiöst lagd eller troende utan det var andra värden och faktorer som bidrog till att en stor del av mitt vuxna liv kom att formas av den här gemenskapen.

I den världen gavs det mycket lite utrymme att på egna villkor utvecklas som individ, snarare formas den egna identiteten efter ett strikt mönster utan tolerans för större avvikelser. Men jag började mer och mer se på människan som en mångtydig, irrationell varelse full av motsägelse och ville utgå från denna syn i motsats till den mer svart-vita världsbild som den slutna rörelsen upprätthöll.

En kollisionskurs var satt och jag skulle senare i livet lämna den här speciella gemenskapen.

Det var troligen den strikta och otillåtande miljön i mitt förra liv som triggade mitt intresse för människors livsvillkor och möjligheten till förändring och utveckling.

Idag hämtar jag inspiration bl.a. från Albert Bandura, (professor i socialpsykologi), och teorin self-efficacy. Self-efficacy beskriver hur förmågan att agera, utvecklas och bryta ny mark (t.ex. när det gäller dejting och relationer) är beroende av vår egen tilltro till denna förmåga. En hörnpelare i processen är reflektion över främst egna men även andras ageranden.

När jag senare i livet lämnade gemenskapen skulle jag möta ”världen” utanför, en tillvaro med helt andra sociala koder än vad jag var van vid. I ett avseende är min erfarenhet inte unik, många andra kan säkert känna igen sig i rollen som den som levt lite vid sidan av de stora allfartsvägarna.

Jag har funderat mycket över det jag gått igenom, alla fel och misstag jag gjort från mitt utgångsläge men också hur jag har utvecklats till att känna mig säkrare och tryggare med mig själv i förhållande till att söka relationer.

Genom att berätta den här historien bjuder jag in till ett tillfälle att reflektera över dig själv och därmed öppna vägen för att utvecklas och förbättras och att kanske inse att en del av de frågor du ställer dig angående dejting och sökandet efter kärlek är fel ställda.

Att börja ställa rätt frågor till sig själv kan innebära början till förändring.